CША
pl

Menedżerowie sprzedaży w Oregon

Menedżerowie sprzedaży

Znaleźliśmy 1 ogłoszeń

Wysoko wykwalifikowany specjalista z dużym doświadczeniem i szerokimi umiejętnościami w zakresie międzynarodowego doradztwa, bezpieczeństwa i zarządzania. Wykazuje wyjątkową zdolność do planowania, koordynacji i wdrażania praktyk i procedur, aby wprowadzić znaczną poprawę wydajności, jakości i procesów w celu pomyślnego osiągnięcia celów organizacyjnych. Stara się zrozumieć potrzeby klientów i konsekwentnie zapewnia wyjątkowe wyniki dzięki poznawczemu, elastycznemu i pozytywnemu podejściu. Zaangażowany w wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy do szybkiego rozwoju potencjalnej organizacji, pracując sprawnie i konsekwentnie. Niezwykłe możliwości sprzedażowe, łączące dogłębne zrozumienie potrzeb klientów z przekonującymi technikami komunikacji. Jego wrodzona zdolność do rozwijania zaufania i budowania trwałych relacji znacząco przyczyniła się do osiągnięcia i często przekraczania celów sprzedażowych. Jego proaktywne podejście i wnikliwa wiedza o produktach pozwalają mu oferować rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, zapewniając satysfakcję klienta. Te cechy sprzedaży, w połączeniu z jego niezachwianym zaangażowaniem, stawiają go jako cenny zasób w każdym środowisku opartym na sprzedaży. UMIEJĘ TNOŚCI Zapewnienie jakości pracy Spraw ność komputerowa Przegląd dokumentów Umiejętności analityczne Zarządzanie czasem Umiej ętności komunikacyjne i prezent acyjne Szkolenie zawodowe i rozwój Analiza ryzyka i planowanie projektu Wielozadaniow ość Rozwią zywanie problemów DOŚWIADCZENIE ZAWOD OWE 2023 (obecnie): K ierowca furgonetki Sprinter, jazda we wszystkich stanach USA z wyłączeniem Hawajów i Alaski. - 2022: Kierowca samochodu na pick-up, jazda przez wszystkie stany USA z wyłączeniem Hawajów i Alaski. 2019-2020: Opiekun Jebeli Ali Club House, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie 2018-2019: Operator w dziale dziennika połowowego u amerykańskiego przewoźnika transportowego . 2017-2018: Członek działu marketingu w Salto Circle, Holandia 2016-2017: Sprzedawca samochodów importowanych ze Szwecji 2015-2016: Sprzed awca online najlepszych światowych marek, takich jak Victoria Secret, Calvin Klein 2012-2015: Nadzor/kelner w restauracji Berezka, Moskwa, Rosja (awansowany na opiekuna po 18 miesiącach) 2011-2012: Służba w systemie penitencjarnym przy Ministerstwie Sprawiedliwości EDU KACJA 2008-2016: Państwowy Uniwersytet Mołdawii, Wydział Pedagogiki i Nauk, specjalizacja „Psychopedagogia” 2007-2008: Politechnika Mołdawii, Wydział Architektury i Urbanistyki, specjalność Inżynieria i Zarządzanie w Budownictwie 2006-2007: Wojskowy Instytut „Alexandru cel Bun”, Republika Mołdawii , służba wojskowa, Wydział Straży Gran icznej 2003-2006: Pedagogika Szkoła Szkolna, Dyplom maturalny — 2000-2003: Szkoła Teoretyczna „C.Stere” w Soroca 1994-2000: Gimnazjum nr 3 w. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE Flores 2016-2014 Piłkarz drużyny Badiceni, Soroca 2012-2014 Piłkarz drużyny DAVA, Soroca 2008 Półfinalista międzynarodowego turnieju piłki nożnej juniorów, Balti 2007 Uczestnik międzynarodowego tur nieju, Balti 2006 1 miejsce na turnie ju drużyn juniorów między Ukrainą a Mołdawią, Iampoli 2006 1 miejsce na turnieju Northern Zone, Soroca 2005 1 miejsce na krajowym turnie ju piłki nożnej, Vadul lui Voda 200 Brąz medal na Mistrzostwach Mołdawii w Piłce Nożnej w Strefie Północnej 2004 - Najlepszy zawodnik republiki, Vadul lui Voda KOMPETENCJE OGÓLNE Z orientowany na cel, kreatywne i strategiczne myślenie, rozwiązy wanie problemów Języki: rumuński, angielski, rosyjski Doskonała etyka pracy, koncentracja i solidne umiejętności organizacyjne Gracz zespołowy, ale także zdolny do samodzielnej pracy Pozytywna, dojrzała i profesjonalna postawa Doskonała inicjaty wa, dokładność, zdolność adaptacji umiejętności z klientami i współpracownikami Żyjąc w wielokulturowym środowisku, ceni komunikację jako niezbędną do pracy zespołowej . Demonstruje samokontrolę, odpowiedzialność zespołu i zdolność do pracy poza zwykłymi godzinami pracy.