Single photo
16.12.22

Educational Records Evaluation Service (ERES)

Описание

Более 40 лет наше агентство помогает иммигрантам в США получить признание их образования в этой стране. Наши оценки открыли двери для профессионального лицензирования, трудоустройства и продолжения образования для десятков тысяч. Наши эксперты получили образование и профессиональный опыт в других странах, а также в Соединенных Штатах, что делает их уникально квалифицированными, чтобы определить истинную ценность Вашего образования. Наш отдел Восточной Европы и Евразии специализируется на образовании из стран бывшего СССР. ERES является членом National Association of Credential Evaluation Services (NACES) с 1993 года и в настоящее время имеет рейтинг BBB A+.

Наш девиз: Мы делаем Ваше прошлое образование Вашим преимуществом в настоящем.

 

Понад 40 років наше агентство допомагає іммігрантам до США отримати визнання освіти в цій країні. Наші оцінки відкрили двері для професійного ліцензування, працевлаштування, освіти для десятків тисяч. Наші експерти отримали освіту та професійний досвід в інших країнах, а також у Сполучених Штатах, завдяки чому вони мають унікальну кваліфікацію, щоб визнати справжню цінність Вашої освіти. Наш відділ Східної Європи та Євразії спеціалізується на освіті країн колишнього СРСР. ERES є членом National Association of Credential Evaluation Services (NACES) з 1993 року і наразі має рейтинг BBB A+.

 

Наш девіз: Ми робимо Вашу минулу освіту Вашою майбутньою можливістю.

 

Nasza agencja od ponad 40 lat pomaga imigrantom przybywającym do Stanów Zjednoczonych zyskać uznanie dla ich wykształcenia w tym kraju. Nasze oceny otworzyły drzwi do profesjonalnych licencji, zatrudnienia i nie tylko.
Nasi eksperci zdobyli wykształcenie i doświadczenie zawodowe w innych krajach, a także w Stanach Zjednoczonych, co czyni ich wyjątkowymi kwalifikacjami do rozpoznania prawdziwej wartości Twojego wykształcenia. Mówimy wszystkimi głównymi językami świata i określimy równoważność dokumentów edukacyjnych z dowolnego kraju na świecie. ERES jest członkiem National Association of Credential Evaluation Services (NACES) od 1993 roku i obecnie posiada ocenę BBB A+.
Nasze motto: Sprawiamy, że Twoja przeszła edukacja stanie się Twoją szansą na przyszłość.

 

For more than 40 years our agency is helping immigrants to the U.S. to get their education recognized inthis country. Our evaluations have opened the door to professional licensing, employment, and further education to tens of thousands. Our experts have got their education and professional experience in other countries as well as in the United States, which is making them uniquely qualified to recognize the true value of your education. We speak all major world languages and will determine the equivalency of educational credentials from any country of the world. ERES has been a member of National Association of Credential Evaluation Services (NACES) since 1993 and currently is BBB rated A+.
Our motto: We make your past education your future opportunity.

Юридические услуги + 1
California
+ 1
2480 Hilborn Rd, Suite 106 Fairfield, CA 94534
Пожаловаться

Отзывы (0)

Ваша оценка:

Комментарии (0)
Educational Records Evaluation Service (ERES)
Юридические услуги
Пожаловаться

Похожие объявления