Зарплата 17$ в час. На работу отвозят и привозят на машине.