На full/part time. На front desk I в office. Обучаем. От $15 в час на чек. Brooklyn.