Семейные врачи | Терапевты в Watertown, MA

Семейные врачи | Терапевты

Мы нашли 2 объявлений

Упс. К сожалению, это все предложения в локации Watertown, MA. Не расстраивайтесь! Вы всегда можете посмотреть объявления в локацииBoston, MA

Багато батьків дуже хочуть, щоб їхня дитина почала рухатися. Якщо ви поспішаєте отримати цю навичку, просто пам’ятайте, що всі діти розвиваються у своєму власному темпі (і це означатиме більше захисту для дитини, тож навіщо поспішати?). До 9 місяців більшість дітей починають повзати або пересуватися певним чином. Вони можуть котитися, щоб досягти нового місця, або повзати, плисти та/або тягнути, щоб стояти. Процес навчання повзання є складним. Ваша дитина повинна координувати роботу багатьох частин свого тіла. Це може зайняти деякий час, щоб почати рухатися, і це нормально   Підштовхування вашої дитини до розвитку навичок, до яких вона не готова, може призвести до зворотних наслідків і сповільнити процес навчання. Хоча немає потреби змушувати дитину повзати, ось кілька стратегій підтримки її рухливості:   Дайте дитині багато часу на твердих поверхнях, наприклад на підлозі. Якщо ви турбуєтеся про чистоту, покладіть ковдру. Ліжка часто надто м’які, щоб допомогти дитині розвинути м’язи та рівновагу, необхідні для рухливості. Крім того, ви повинні уважно стежити за ними, щоб вони не впали.   Нехай ваша дитина ходить босоніж. Дитяче взуття виглядає мило, але немовлятам потрібні всі м’язи стоп і пальців, щоб вчепитися в підлогу.   Дайте своїй дитині багато часу для животика. На животі ваша дитина розвиває силу м’язів плечей, рук, спини та тулуба, щоб допомогти їй навчитися повзати.   Заохочуйте дитину тягнутися до іграшок і предметів, які її цікавлять, і рухатися до них. Покладіть цікаві предмети на короткій відстані від дитини. Подивіться, чи здатні вони самостійно рухатися до цих об’єктів.   Переконайтеся, що у дитини є безпечний простір для дослідження, де вона може кататися, повзати та підтягуватися. Але слідкуйте за ними! Ваша дитина може здивувати вас, швидко рухаючись і опинившись у складній ситуації.   Покладіть долоні рук за ноги дитини, коли вона стоїть на карачках. Це допомагає їм почуватися стабільними. Це також дає їм від чого «відштовхнутися», поки вони вчаться повзати.   Many parents feel eager for their baby to start moving. If you’re in a hurry for this skill, just remember all babies develop at their own pace (and it will mean more babyproofing, so why rush?) By 9 months of age, most babies have started to crawl or move around in some way. They may roll to reach a new location or creep, cruise, and/or pull to standing. The process of learning to crawl is a complex one. Your baby needs to coordinate many areas of their body. It can take a while to get moving, and that’s OK    Pushing your baby to develop a skill they aren’t ready for can backfire and slow down the learning process. While there is no need to pressure your baby to crawl, here are some strategies for supporting their mobility:   Give baby lots of time on firm surfaces, like the floor. If you’re worried about cleanliness, put down a blanket. Beds are often too soft to help baby develop the muscles and balance they need for mobility. Plus, you have to watch them closely so they don’t fall off.   Let your baby go barefoot. Baby shoes look cute, but babies need all the muscles in their feet and toes to grip the floor.   Give your baby plenty of tummy time. On their belly, your baby develops muscle strength in their shoulders, arms, back, and trunk (torso) to help them learn to crawl.   Encourage baby to reach for and move toward the toys and objects they are interested in. Lay interesting items a short distance from your baby. See if they are able to move themselves toward these objects.   Make sure baby has safe space to explore where they can roll, crawl, and pull-up. But keep your eye on them! Your baby may surprise you by moving quickly and end up in a sticky situation.   Place the palms of your hands behind your baby’s feet when they are on all fours. This helps them feel stable. It also gives them something to “push off” from while they are learning to crawl
photo-dr-tatiana-slavsky-md
Врач специализируется на семейной медицине, проводит диагностику и консультации .

Узнавай первым!

О новых бизнесах и услугах в США

Выберите до 5 категорий