Описание:

Работники на склад.  Оплата на чек 17 в час. ENGLISHTOWN, NJ 07726